https://ovpg.me/storage/135/Primarni-cjevovod-%284%29.jpg

PRIMARNI CJEVOVOD (KOLEKTOR)

Primarna cjevovodna mreža treba da poveže postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa budućim. Protezaće se od Ulice 8. marta na Zabjelu, preko naselja Dahna i Dajbabe, Jugozapadne obilaznice do lokacije u blizini Kombinata aluminijuma, gdje će se nalaziti buduće postrojenje. 

Ukupna dužina kolektora: 5.5 km 
Procijenjena vrijednost radova: 6.6 miliona eura 
Izvođač radova: kompanija „Bemax“