https://ovpg.me/storage/372/3.-Benefiti-koris%CC%8Cc%CC%81enja-prec%CC%8Cis%CC%8Cc%CC%81ene-otpadne-vode-min.jpg

Benefiti korišćenja prečišćene otpadne vode

Da li ste znali da je svega 3% vode na Zemlji slatko i pitko? 

Veći dio vode na planeti, otprilike 97%, slana je voda nepodobna za ljudsku upotrebu, osim ako nije skupo i energetski intenzivno tretirana. Stoga se slatkovodni resursi uveliko opterećuju i troše. To znači da se zahtjevi za vodom ne mogu ispuniti ako se ne izvrši sveobuhvatna promjena u upravljanju otpadnim vodama u kombinaciji sa adekvatnom sanitarnom i higijenskom zaštitom... Iako priroda vodu polako prečišćava vremenom, glavni benefit sistema za tretiranje otpadnih voda je održivost neophodne količine čiste vode potrebne stanovništvu za ponovnu upotrebu. Osim toga, služi kao zamjena slatke ili pitke vode kojom se zadovoljavaju specifične potrebe i svrhe, poput navodnjavanja, čime se ostvaruje doprinos većem nivou održivog korišćenja resursa i zdravom upravljanju potražnjom. U nastavku su navedeni neki od glavnih benefita upotrebe prečišćenih otpadnih voda.

EKONOMSKE KORISTI

Osim što prečišćena služi kao pouzdano izvor ove dragocjene tečnosti, smanjuje njenu ukupnu potrošnju, uz povezane uštede troškova u mnogim drugim sferama. Njena primjenama odnosno ponovna upotreba jeftinija je od upotrebe slatke vode, crpljenja dubokih podzemnih voda, uvoza vode, ili prerade morske vode. Ispunjavanje sve veće potražnje za vodnim resursima (posebno u urbanim područjima) može zahtijevati razvoj dodatnih velikih vodenih resursa i pridružene infrastrukture. Prečišćavanjem otpadnih voda, smanjuje se ulaganje u nove sisteme za crpljenje i prečišćavanje, distributivne mreže i nova ulaganja u kanalizaciju čime se povećava dostupnost pitke vode. Ovim se podstiče i razvoj održive poljoprivredne i industrijske proizvodnje, sa čime je dalje povezano i zapošljavanje. Naime, kako ovakva voda sadrži i korisne organske materije, upotreba za poljoprivredu i uređenje životne sredine može dovesti do smanjenja ili eliminacije primjene đubriva ili povećanja produktivnosti.

SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI BENEFITI

Korišćenje uobičajenih smjernica za ponovnu upotrebu otpadnih voda koje uključuju odgovarajući pristup upravljanja rizikom i dobre praksa od pomoći su u zaštiti zdravlja u svim sferama (posebno u proizvodnji hrane). Ovakvom upotrebom vodenih resursa doprinosimo i sigurnosti hrane i boljoj prehrani uopšte. Benefit je, dakle, poboljšan kvalitet života, blagostanja i zdravlja ljudi.

KORISTI ZA ŽIVOTNU SREDINU

Upotreba prečišćene vode omogućuje očuvanje i racionalnu raspodjelu resursa slatke vode, posebno u područjima pod vodenim stresom. Time se povećava ukupno dostupno vodosnabdijevanje i smanjuje a za razvojem novih vodnih resursa pružajući rješenje za prilagođavanje klimatskim promjenama ili nestašici vode izazvane rastom broja stanovnika. Smanjuje se količina ispuštanja otpadnih materija, a samim tim i nivo hranljivih materija ili drugih zagađivača koji ulaze u vodene puteve i druge prostore. Takođe se umanjuje potreba za upotrebom hemijskih đubrivima. Takva voda se može koristiti za poboljšanje životne sredine povećanjem prirodnih/vještačkih potoka, fontana i ribnjaka.. Osim toga, tretiranje otpadnih voda doprinosi očuvanju zdravlja tako što sprječava prisustvo potencijalnih virusa i bakterija koji mogu štetiti čovjeku ali i biljkama i životinjama. 

Održivo upravljanje vodama i otpadnim vodama od velikog je značaja za postizanje ciljeva održivog razvoja.